Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX)

Ürününüzü ya da hizmetinizi oluşturma sürecinde,
kullanıcının beklentisini karşılamak için atılan en ilk
adımdır. UX Geniş kapsamlı müşteri deneyimi sağlayan
servis ve hizmetleri başarıyla ortaya çıkarmayı sağlayan
yöntemleri uygular ve sunar. İçeriği ve kullanıcı arayüzü
öğelerini tasarımın geneliyle uyum içerisinde tutarak
kullanıcın ihtiyaçlarına odaklanırız ve interaktiviteyi
planlarız.Arayüz Tasarımı (UI)

Kullanıcıları etkileşim esnasında doğru yönlendirmek,
hata olasılığını azaltmak, akışı hızlandırmak,
okunabilirliği artırmak ve tüm bunları estetik bir
arayüzle sunmak gerekiyor. Bu süreçte Arayüz tasarımı
yaparken kullanıcısıyı doğru tanıyan, onların istek ve
beklentileri öngörerek bunu kullanıcı arayüz ekranlarına
doğru ve işlevsel bir tasarım dili ile yansıtabilmeyi
hedefliyoruz.