Halkla İlişkiler

Marka kimliğiniz, vermek istediğiniz mesajlar, faaliyet
alanlarınız ve sunduğunuz hizmetlere yönelik bilgileri
çok daha geniş bir hedef kitlesine ulaştırmak için
nitelikli bir PR çalışmasına ihtiyacınız var. GKO olarak
bu alanda PR iletişim hizmetleri faaliyetlerinin
planlanması, yürütülmesi ve ilgili mesajların kamuoyuna
en etkin biçimde paylaşılması süreçlerini uçtan
uca yönetiyor, marka bilinirliğine ve itibarına katkı
sağlayacak hizmetler sunuyoruz.Medya İletişimi

Kurum olarak vermek istediğiniz ana mesajları ve
her kanal için en etkili olacak içeriği belirledikten
sonra, hedef medya organlarını tespit edip, doğru
zamanı belirliyoruz. Gerekli görülmesi halinde, basın
mensuplarıyla ön görüşme ve çeşitli organizasyonlar
düzenleyerek medya iletişimini her daim canlı
tutuyoruz.

Raporlama

Medya Takip Ajansı’ndan gelen haberlerin
değerlendirilmesi ve raporlanması ile markanızın
itibarını yönetiyoruz.