Dijital Kentler

Gelişen teknoloji, giderek artan nüfus, yükselen
şehirleşme oranı ile belediyeler ve şehirler için dijital
dünyada güçlü bir varlığın önemi artıyor. Kentlerimiz
için kritik öneme sahip olan, su, elektrik, yol ve
benzeri hizmetler artık online dünyanın bir parçası
olmak zorunda.Dijital Yönetim

Büyük kitlelere kenti ve hizmetlerini benimsetmek,
belediye hizmetleri için halk ile doğru bir iletişim kurma
çalışmaları sağlamak, kentin yerleşiklerini belediyenin
hizmetleri hakkında bilgilendirmek, hizmet süreçlerini
geliştirmek için geri bildirimleri toplamak artık dijital
dünyanın vazgeçilmez bir parçası oldu.