Dijital Konumlandırma

Seçim dönemlerinde seçmenleri ya da hedef kitleleri
ile anlık iletişimde kalması gereken tüm profiller
(dernek ya da sendika başkanı, meclis üyesi, belediye
başkanı, milletvekili vb.) için dijital dünyadaki
sosyal medya kanalları, web sitesi ve online haber
siteleri gibi alanlarda gerekli konumlandırmaları
büyük bir özen ve hassasiyet ile gerçekleştiriyoruz..Online İletişim Geliştirme

Adayların tüm süreçlerini aktif olarak yöneterek
offline ve online entegrasyonunu sağlıyor, gerçek
dünyada gerçekleştirilen tüm faaliyetleri dijital
dünyaya aktarıyoruz. Bu sayede birebir görüşme fırsatı
bulunamayan seçmenler ya da hedef kitleler ile online
iletişimi geliştiriyoruz.

Canlı Yayınlar ve Online Etkiler

Dijital dünyanın adaylara sağladığı faydaları en iyi
şekilde kullanarak uygun platformlar üzerinden
canlı yayın etkinlikleri düzenleyerek adayların bu
kanallar üzerinden de hedef kitlelerine seslenmelerini
sağlıyoruz.